Pozyskiwanie klientów dla firm rekrutacyjnych

Zrzut ekranu z aplikacji

Zakres prac:

Stworzyliśmy cały system 8legs.com (łącznie ze stroną), którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie klientów dla sektora rekrutacyjnego.

System przeszukuje każdego dnia miliony stron internetowych. Moduł analityczny wybiera z nieustrukturyzowanych danych strony firmowe, dane kontaktowe oraz oferty pracy bezpośrednio ze stron pracodawców. Użytkownicy mają możliwość zaawansowanego wyszukiwania interesujących treści oraz powiadomień w momencie, kiedy robot po raz pierwszy znajdzie stronę o zadanych kryteriach.

Główne technologie:

Java, Scala, Akka, Play Framework, React, ElasticSearch

Usprawnienie kampanii marketingowych

Zrzut ekranu z aplikacji

Zakres prac:

Aplikacja wspierająca proces przeprowadzania kampanii marketingowych w Internecie.

System wykorzystuje mechanizmy skanowania stron www oraz portali internetowych do zbierania danych. Następnie są one przetwarzane w klastrze przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego do prognozowania trendów.


Główne technologie:

Java, Scala, Akka, Play Framework, AngularJs, Apache Spark

Handel algorytmiczny na rynkach finansowych

Zrzut ekranu z aplikacji

Zakres prac:

Nasi programiści uczestniczyli w pełnym cyklu prac od projektu po wdrożenie systemu informatycznego do automatycznego handlu algorytmicznego (HFT) dla funduszu inwestycyjnego.

Główne komponenty systemu:
  • router odbierający dane rynkowe w czasie rzeczywistym od wybranych giełd i brokerów
  • bramka przekazująca zlecenia do realizacji przez brokera
  • API do pisania strategii w językach wysokopoziomowych
  • panel do sterowania systemem

Główne technologie:

C++, R, Java, PostgreSQL, Kdb+, CUDA, ZeroMQ

Testowanie strategii inwestycyjnych

Zrzut ekranu z aplikacji

Zakres prac:

Utworzyliśmy kompletne środowisko backtestowe umożliwiające testowanie strategii inwestycyjnych na danych historcznych oraz uruchamianie ich w trybie przedprodukcyjnym.

Głównym wyzwaniem było opracowanie warstwy dostępu do danych (40TB+) oraz równoległe przeprowadzanie testów.


Główne technologie:

Java, Scala, C++, R, Apache Spark, Kdb+

Dedykowany system CRM

Zrzut ekranu z aplikacji

Zakres prac:

Żaden z istniejących systemów CRM nie spełniał oczekiwań klienta, dlatego utworzyliśmy dedykowany system CRM do obsługi zamówień, klientów reklamacji, przetargów, kalendarza i analizy danych. Całość ściśle dostosowana do procesu pracy przedsiębiorstwa.


Główne technologie:

Scala, Play, Slick, jQuery, AngularJs, PostgreSQL

Administracja infrastrukturą hostingową

Zrzut ekranu z aplikacji

Zakres prac:

Utworzenie oprogramowania dedykowanego do zarządzania infrastrukturą chmury oraz kontami użytkowników.

Konfiguracja środowiska chmury z dedykowanego sprzętu i dostosowanie narzędzi do zarządzania przydzielanymi zasobami.


Główne technologie:

Java, Spring, PostgreSQL, Ansible, Docker, OpenStack

Monitoring infrastruktury chmury

Zrzut ekranu z aplikacji

Zakres prac:

Panel do monitoringu infrastruktury serwerów w chmurze.

Implementacja responsywnego interfejsu aplikacji internetowej do monitoringu infrastruktury chmury opartej o OpenStack.


Główne technologie:

Java, Spring, Hibernate, jQuery, MongoDB